ULTRAFİLTRASYON SİSTEMLERİ

Ultrafiltrasyon modülleri, yüzeysel suların mükemmel filtrasyonunun yanında, konvansiyonel biyolojik ve kimyasal arıtma çıkış sularının ,ters osmoz sistemlerine beslenebilmesine olanak sağlamakta ve atık su geri kazanım projelerinde önemli yer tutmakta ve deniz suyu osmoz sistemlerinin ön arıtımında oldukça fazla kullanılmaktadır.

UF sistemleri ayrıca deniz suyu arıtımı, gıda sektörü ve meşrubat prosesleri, doğal içme suyu hazırlama fabrikaları, bakteri alımı ve suyun dolaylı dezenfeksiyonu ve birçok özel prosesde başarı ile kullanılmaktadır.

Atık suların geri kazanımları için özel dizaynlar ve MBR kökenli, suyun tekrar geri kazanılmasına yönelik proseslerde sistemlerin can damarını oluşturmaktadır.

Minera UF Sistemleri, sahip olduğu modül teknolojileri ile, kuyu sularının stabil hale getirilmesi ve suyun içindeki mikroorganizma, virüs, SDI, AKM giderilmesini sağlamak için kullanılacaktır.

Endüstriyel ve genel su arıtma uygulamalarında UF por çapı en çok 0,02 mikrondur. UF por çapından büyük partiküller için ( bakteri ve virüs ) tam bir bariyerdir. Fakat Mikrofiltrasyon iyi bir virüs bariyeri değildir. Medya filtreler önemli derecede büyük nominal por çapına sahiptir ve yerçekimsel Filtrasyon mekanizmasına dayanır.

Konvansiyonel olarak karsılaştırdığımızda UF ve MF’ nin yüzeysel arıtma mekanizmasını kaliteli ve yüksek derecede uniform bir eleğe benzetebiliriz. Por çapından büyük tüm partiküller geri çevrilir. Bu karakteristik UF membranlarının Filtrasyon kalitesi açısından besleme suyundan bağımsız olarak güvenilirliğinin bozulmadan kalmasını sağlar.

Yüksek arıtma verimi ve kesin (absolute) arıtma oranı, UF membranlarını daha kompakt olmaya yönlendirir. Bu durumda yalnız operasyonlarda yüksek otomasyon sağlar ve daha düşük kimyasal kullanımı yaratır. UF modülleri ince tabakalar halinde ya da delik fiberler seklinde yapılır. ince tabakalar genelde özel proseslerde ve ağır atık uygulamalarında kullanılır. Boru fiberler seklinde olan sistem, su arıtma aplikasyonlarında egemendir

Modüllerin temizlenme gereksinimleri, besi suyu kalitesi, sistemin operasyon ve bakımı ve UF sistemi verimine bağlıdır.

Ultrafiltrasyon cihazlari, sıvıların hidrostatik basınç ile yarı geçirgen membrana karşı itildiği bir çeşit membran filtrasyonudur.

Ultrafiltrasyon (UF) temel olarak, basınçla çalışan eleme prensibi ile yönetilen ve partikül boyutuna bağlı ayırma prosesidir. Düşük basınç altında büyüklüklerine göre seçilmiş maddeler ayrılır. Ultrafiltrasyon prosesinde, istenen makro molekülün sürekli bir sistemde saflaştırılması, konsantrasyonu ve fraksiyonlanması işlemleri yapılabilir.

Ultrafiltrasyon membranları, molekül ağırlığı ayırma sınırı (Molecular weight cut-off-MWCO) ile tanımlanır. Birçok durumda ayırma etkinliği sadece ayırma sınırına bağlı değildir. Aynı zamanda membran ve ham çözeltinin karşılıklı ilişkisinden de etkilenir. Ultrafiltrasyon için işlem basıncı genellikle 3 ve 10 Bar arasındadır. Ultrafiltrasyon membranlari, 0,005-0,1 μm arasında gözenek çapına sahiptir ve böylece molekül ağırlığı ayırma sınırı MWCO 1.000 – 500 000 da olan makromolekül içeren sıvılar saflaştırılır, fraksiyonlanır ya da konsantre edilir. Seçilen MWCO ya göre membran, çözünmüş tuzların, su ve suda çözünmüş düşük molekül ağırlıklı maddelerin geçmesine izin verir. Süspanse katılar ve yüksek molekül ağırlıklı suda çözünmüş maddeler membranda alıkonarak konsantre edilecektir. Genel olarak proses biyomoleküllerin, bakterilerin, virüslerin, polimerlerin, kolloidal partiküllerin ve şeker moleküllerinin alıkonulması için uygundur. Ultrafiltrasyon modülleri, 0,02 mikron por çapına sahip membran yapısı ile kimyasal kullanımına gerek kalmadan bakteri,virüs ve diğer mikroorganizmalar için tam bir bariyer görevi görür. 0,02 mikron por çapından büyük tüm partikülleri geri çevirerek; 0,1 NTU’ dan daha düşük bulanıklık değeri ve organik madde giderilmesinde mükemmel bir filtrasyon yeteneği gösterir. Uf Membran UF ultrafiltrasyon, modülleri, yüzeysel suların mükemmel filtrasyonunun yanında, konvansiyonel biyolojik ve kimyasal arıtma çıkış sularının ,ters osmoz sistemlerine beslenebilmesine olanak sağlamakta ve atık su geri kazanım projelerinde önemli yer tutmakta ve deniz suyu osmoz sistemlerinin ön arıtımında oldukça fazla kullanılmaktadır. UF sistemleri ayrıca deniz suyu arıtımı, gıda sektörü ve meşrubat prosesleri, doğal içme suyu hazırlama fabrikaları, bakteri alımı ve suyun dolaylı dezenfeksiyonu ve birçok özel proses de başarı ile kullanılmaktadır. Atık suların geri kazanımları için özel dizaynlar ve MBR kökenli, suyun tekrar geri kazanılmasına yönelik proseslerde sistemlerin can damarını oluşturmaktadır.