EV TİPİ REVERSE OSMOSIS SİSTEMLERİ

Evsel ters ozmoz sistemleri, en ileri sistem olan ters ozmoz (reverse osmosis) arıtım sistemi ile karbon filtrasyon teknolojisini kombin hale getirerek en iyi ve kaliteli içme suyunu evinizde ve iş yerinizde ulaşılabilir hale getirmektedir..

Ev tipi su arıtma cihazı, suda olabilecek zararlı tüm parametreleri almakta ve suyunuzu içme suyu kalitesine ulaştırmaktadır. Ev tipi su arıtma cihazlarının, pompalı-pompasız, kabinli ve kabinsiz seçenekleri bulunmaktadır.

Ev tipi içme suyu cihazları paket içeriği;

* 6 Aşamalı içme suyu arıtma cihazı
* 12 litre ürün suyu depolama tankı
* Amerikan yapımı membran filtre
* Paslanmaz krom aç-kapa lüks musluk
* Bağlantı malzemeleri
* Montaj kiti
* Filtre kabı anahtarı
* 4-6 pnomatik hortum seti

ENDÜSTRİYEL REVERSE OSMOSIS SİSTEMLERİ

Detaylı bilgi için tıklayınız.

EV TİPİ REVERSE OSMOSIS SİSTEMLERİ

Detaylı bilgi için tıklayınız.

(1. Aşama) 5 Mikron Tortu Filtresi: Sudaki çamur, pas ve kum partiküllerini 5 mikron’a kadar arıtır.
(2. Aşama) Blok Karbon Filtre: Klor ve organik kimyasalların yüzde 99’unu tutar. Suyun tadını, kokusunu ve rengini iyileştirir.
(3. Aşama) 1 Mikron Tortu Filtresi: 1 mikron mertebesindeki arıtma kapasitesiyle membranı korur ve verimliliğini artırır.
(4. Aşama) Ters Ozmoz (Reverse Osmosis) Membranı: Yüksek kaliteli ters ozmoz membranı suyun sertliğini ve suyunuzda bulunabilecek kurşun, baryum, krom, civa, sodyum, kadminyum, florür, nitrit, nitrat ve selenyum gibi kirletici maddeleri arıtır.
(5. Aşama) Post Karbon Filtre: Post karbon Filtre, hoş olmayan tat ve kokuları giderir ve suyu içme suyu kalitesine ulaştırır.

Reverse osmosis sistemlerindeki yarı geçirgen membran, suda çözünür halde bulunan maddeleri tutar.

Reverse osmosis işlemini tanımlamadan önce ozmoz olayını bilmek gerekir. Ters osmoz, yaygın bilinen doğal bir prosestir.

Membranın yarı geçirgen doğal yapısı sayesinde suyun geçişi, çözünmüş minerallerin geçişine göre daha kolay olur. Az yoğun çözeltideki su, daha konsantre çözeltiyi seyreltmek ister. İki çözelti arasında konsantrasyon farkı ortaya çıkar ve osmotik basınç farkını belirler. Bu basınç farkından dolayı (2.31 fit su 1 psiye eşittir.) 1″ kare başına 0.454 kglık basınç üniteleri yer değiştirir. Yani; 1000 mg/lt toplam çözünmüş farklılık 1 psi osmotik basınç farkına eşittir. Basınç, osmotik basıncı büyük olan konsantre solüsyona uygulandığı zaman suyun geçişi tersine döner ve ters osmos kurulmuş olur.

Membran filtre suyu geçirmedeki seçiciliği değişmemiştir. Membran suyun geçişine izin verirken, tuzları arkada tutması, tuzların çözeltide iyon halinde bulunmasından dolayıdır. Çözeltideki çözünmüş tuzlar katyon (+) veya anyonlar (-) halindedir. Aynı yükler birbirini iter tıpkı aynı kutupların birbirini itmesi gibi. Yüksüz olan su, membrandan geçerek süzülmüş tarafta yer alır. Su, bütün tuzlarını bırakarak membrandan geçtiğinde, tuzlu su konsantrasyonu gitgide artar. Besleme akımı hacminin, %30-60 oranında korunması ile sağlanır.

Reverse osmosis ile arıtılacak sularda en önemli parametre şüphesiz TDS değeridir. TDS bize kullanılan ham su hakkında net bilgiler vermektedir.