ENDÜSTRİYEL REVERSE OSMOSIS SİSTEMLERİ

İşlem görecek suyun kimyasal analizleri yapıldıktan su arıtma sistemi oluşturulur. Sistemler suyun yapısına göre değişiklik gösterir.

Firmamız, endüstriyel alanlarda ihtiyaç duyulan yumuşak su, saf su, deiyonize su vb. su ihtiyaçlarına özel, projelendirilmiş su arıtma sistemleri anahtar teslimi, sistemlerde kullanılan sarf malzemelerin ve parçaların tedarikleri ve teknik servis gibi konularda faaliyet göstermektedir.

Su arıtma sistemleri üç grupta toplanabilir.

Ön arıtma sistemleri : Multimedya Kum Filtresi, Aktif karbon sistemleri, Su yumuşatma sistemleri

Ana arıtma sistemleri: Reverse Osmosis Sistemler

Son Arıtma Sistemi: Ultraviyole cihazı

ENDÜSTRİYEL REVERSE OSMOSIS SİSTEMLERİ

Detaylı bilgi için tıklayınız.

EV TİPİ REVERSE OSMOSIS SİSTEMLERİ

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Reverse osmosis sistemlerindeki yarı geçirgen membran, suda çözünür halde bulunan maddeleri tutar.

Reverse osmosis işlemini tanımlamadan önce ozmoz olayını bilmek gerekir. Ters osmoz, yaygın bilinen doğal bir prosestir.

Membranın yarı geçirgen doğal yapısı sayesinde suyun geçişi, çözünmüş minerallerin geçişine göre daha kolay olur. Az yoğun çözeltideki su, daha konsantre çözeltiyi seyreltmek ister. İki çözelti arasında konsantrasyon farkı ortaya çıkar ve osmotik basınç farkını belirler. Bu basınç farkından dolayı (2.31 fit su 1 psiye eşittir.) 1″ kare başına 0.454 kglık basınç üniteleri yer değiştirir. Yani; 1000 mg/lt toplam çözünmüş farklılık 1 psi osmotik basınç farkına eşittir. Basınç, osmotik basıncı büyük olan konsantre solüsyona uygulandığı zaman suyun geçişi tersine döner ve ters osmos kurulmuş olur.

Membran filtre suyu geçirmedeki seçiciliği değişmemiştir. Membran suyun geçişine izin verirken, tuzları arkada tutması, tuzların çözeltide iyon halinde bulunmasından dolayıdır. Çözeltideki çözünmüş tuzlar katyon (+) veya anyonlar (-) halindedir. Aynı yükler birbirini iter tıpkı aynı kutupların birbirini itmesi gibi. Yüksüz olan su, membrandan geçerek süzülmüş tarafta yer alır. Su, bütün tuzlarını bırakarak membrandan geçtiğinde, tuzlu su konsantrasyonu gitgide artar. Besleme akımı hacminin, %30-60 oranında korunması ile sağlanır.

Reverse osmosis ile arıtılacak sularda en önemli parametre şüphesiz TDS değeridir. TDS bize kullanılan ham su hakkında net bilgiler vermektedir.