REVERSE OSMOSIS SİSTEMLERİ

Reverse Osmosis sistemleri, suda çözünür halde bulunan, sudan daha büyük moleküllü maddeleri filtreler ve bu yöntemle suyu %99’a varan oranlarda saflaştırır.

Reverse osmosis filtrasyon kapasitesi, membran özelliğine, besleme suyu sıcaklığına, işletme basıncına, bertaraf edilecek çözünmüş maddeye ve sistemin konfigürasyonuna bağlı olarak değişmektedir.

Suyunuzun özelliklerine ve ihtiyaç duyduğunuz kapasiteye en uygun çözüm önerilerimizi öğrenmek için 0216 540 81 10 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. 

ENDÜSTRİYEL REVERSE OSMOSIS SİSTEMLERİ

Detaylı bilgi için tıklayınız.

EV TİPİ REVERSE OSMOSIS SİSTEMLERİ

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Reverse osmosis sistemlerindeki yarı geçirgen membran, suda çözünür halde bulunan maddeleri tutar.

Reverse osmosis işlemini tanımlamadan önce ozmoz olayını bilmek gerekir. Ters osmoz, yaygın bilinen doğal bir prosestir.

Membranın yarı geçirgen doğal yapısı sayesinde suyun geçişi, çözünmüş minerallerin geçişine göre daha kolay olur. Az yoğun çözeltideki su, daha konsantre çözeltiyi seyreltmek ister. İki çözelti arasında konsantrasyon farkı ortaya çıkar ve osmotik basınç farkını belirler. Bu basınç farkından dolayı (2.31 fit su 1 psiye eşittir.) 1″ kare başına 0.454 kglık basınç üniteleri yer değiştirir. Yani; 1000 mg/lt toplam çözünmüş farklılık 1 psi osmotik basınç farkına eşittir. Basınç, osmotik basıncı büyük olan konsantre solüsyona uygulandığı zaman suyun geçişi tersine döner ve ters osmos kurulmuş olur.

Membran filtre suyu geçirmedeki seçiciliği değişmemiştir. Membran suyun geçişine izin verirken, tuzları arkada tutması, tuzların çözeltide iyon halinde bulunmasından dolayıdır. Çözeltideki çözünmüş tuzlar katyon (+) veya anyonlar (-) halindedir. Aynı yükler birbirini iter tıpkı aynı kutupların birbirini itmesi gibi. Yüksüz olan su, membrandan geçerek süzülmüş tarafta yer alır. Su, bütün tuzlarını bırakarak membrandan geçtiğinde, tuzlu su konsantrasyonu gitgide artar. Besleme akımı hacminin, %30-60 oranında korunması ile sağlanır.

Reverse osmosis ile arıtılacak sularda en önemli parametre şüphesiz TDS değeridir. TDS bize kullanılan ham su hakkında net bilgiler vermektedir.

Katyon İsimRet Oranı(%)Anyon İsimRet Oranı(%)
Sodyum94-96Klorit94-96
Kalsiyum96-98Bikarbonat96-98
Magnezyum96-98Sülfit96-98
Potasyum94-96Nitrat94-96
Demir98-99Florid98-99
Mangan98-99Silikat98-99
Alüminyum99Fosfat99
Amonyak88-95Bromid88-95
Bakır96-99Borat96-99
Nikel97-99Kromat97-99
Stronsiyum96-99Siyanid96-99
Kalsiyum/Magnezyum96-99Thiosülfat96-99
Kadminyum95-98Ferrosiyanid95-98
Gümüş94-96