AKTİF KARBON FİLTRELERİ

Aktif Karbon filtrelerinin kullanım amacı, sudaki mevcut koku, tat, klor ve organik maddelerin sudan alınmasıdır. Aktif karbon filtreleme sistemleri,aktif karbon mineralleri ile gerçekleştirilir. Aktif Karbon mineralinin genel yapısı hindistan cevizi kabuğunun yüksek ısılı fırınlarda işlenmesi ile elde edilir.

Genel olarak rengini değiştirmiş su organik bileşikler içerebilir, bu bileşikler tat ve kokuları ile tanınırlar. Renk ayrıca endüstriyel kirliliğin neticesi de olabilir.

Bazı okside metaller, örneğin demir de suyu renkli bir hale getirebilir, ayrıca toksik bazı bileşikler de suya renk verebilirler.

Renk, su analiz raporlarında renk ünitesi birimi ile ölçülmektedir.

Koku, yeryüzünde bulunan organizmaların atıkların ve yüzeysel su kaynaklarına ve ya su dağıtım sistemlerine girmektedir.

—  AKTİF KARBON NEDİR?

Yaygın olarak kullanılan endüstriyel absorbanlar arasında çevre kirliliğini kontrol amacıyla şu anda kullanılan absorbanların en önemlisi yüksek gözenekliliğe sahip aktif karbonlardır. Ticari olarak aktif karbonlar, odun, turba, linyit, kömür, mangal kömürü, kemik, hindistan cevizi kabuğu, pirinç kabuğu, fındık kabuğu ve yağ ürünlerinden elde edilen karbonların çeşitli işlemlerden geçirilerek aktif edilmesiyle elde edilirler.

— Aktİf Karbon‘un Genel Özellİklerİ

Aktif karbon, büyük kristal formu ve oldukça geniş iç gözenek yapısı ile karbonlu absorbanlar ailesini tanımlamada kullanılan genel bir terimdir. Aktif karbon filtreleri, insan sağlığına zararsız, kullanışlı ürünler olup, oldukça yüksek bir gözenekliliğe ve iç yüzey alanına sahiptirler. Aktif karbonlar, çözeltideki molekül ve iyonları gözenekleri vasıtasıyla iç yüzeylerine doğru çekebilirler ve bu yüzden absorban olarak adlandırılırlar.

Aktif karbon filtreleri, olağanüstü bir su arıtma aracıdır. Organik maddeleri ve kloru absorblayan aktif karbon aynı zamanda fiziksel bir filtrasyon yapmaktadır. Aktif karbon, kötü tat, koku ve renk veren maddeleri tutar. Bilindiği gibi organik bileşiklerin çoğu toksiktir. Organik moleküller delikli bir yapıya sahip aktif karbon parçacıkları tarafından tamamiyle tutulur.

Aktif karbon, inanılmaz derecede muhteşem yüzey alanıyla çok etkilidir. 1 pound (454 gram) aktif karbon 28 hektarlık bir yüzey alanına sahiptir. Bu yüzey alanı ise 38 tane futbol sahasını kaplayacak büyüklüktedir.